Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2015 Ngày 22 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
02-07-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 03
02-07-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015. 08
02-07-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND về chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. 10
02-07-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2015 - 2016. 13
02-07-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND về đặt tên đường, tên phố của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng. 16
02-07-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh biên chế công chức năm 2015; giao tổng biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2016. 20
02-07-2015 Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND về Quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 23
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-07-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu và đường giao thông nông thôn, địa bàn tỉnh Hà Nam. 30
14-07-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 38
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
02-07-2015 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về bổ sung các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 53
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
02-07-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế - Thực hiện khai, nộp thuế điện tử. 65
9,417,910 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner