Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2018 Ngày 06 tháng 2 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2017 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
19-12-2017 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 05
19-12-2017 Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 07
19-12-2017 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 21
18-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2018 Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình tiết kiệm Điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 32
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
05-02-2018 Quyết định số 275/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 44
7,200,577 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner