Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2018 Ngày 05 tháng 9 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 03
31-08-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2018 Quyết định số 1129/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định, trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 09
16-07-2018 Quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. 17
16-07-2018 Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam. 48
01-08-2018 Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 53
01-08-2018 Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 55
01-08-2018 Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 59
01-08-2018 Quyết định số 1302/QĐ-UBND về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 63
01-08-2018 Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 66
23-08-2018 Quyết định số 1513/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Nhân Mỹ với Trường Trung học cơ sở xã Nhân Mỹ thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 69
24-08-2018 Quyết định số 1517/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Phủ Lý với Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý trực thuộc Sở Y tế. 71
31-08-2018 Quyết định số 1565/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Tiên Ngoại với Trường Trung học cơ sở xã Tiên Ngoại thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 76
7,200,912 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner