Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2018 Ngày 05 tháng 10 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-09-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 03
05-09-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Hà nam. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2018 Quyết định số 1311/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam. 14
05-09-2018 Quyết định số 1599/QĐ-UBND v/v công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” tỉnh Hà Nam năm 2018. 90
17-09-2018 Quyết định số 1664/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Liêm Thuận với Trường Trung học cơ sở xã Liêm Thuận thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 91
26-09-2018 Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam. 93
26-09-2018 Quyết định số 1726/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam. 109
7,200,839 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner