Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2014 Ngày 15 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-07-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2014 - 2015. 03
28-07-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc Quy định mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 07
05-08-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-08-2014 Quyết định số 802/QĐ-UBND về việc uỷ quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 43
31-07-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc thực hiện công khai, minh bạch thông tin trên cổng thông tin điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp. 44
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2014 Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam. 46
13-08-2014 Quyết định số 821/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường mầm non thị trấn Vĩnh Trụ và Trường mầm non Liên Cơ thành Trường mầm non thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân. 49
13-08-2014 Quyết định số 822/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học Hòa Lý và Trường Tiểu học Nguyên Lý thành Trường Tiểu học xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân. 51
01-08-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 53
04-08-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 - 2015. 55
11-08-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. 57
7,418,360 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner