Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2019 Ngày 27 tháng 6 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UB ngày 12/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 03
12-06-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam . 05
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-06-2019 Quyết định số 1041/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 19
11-06-2019 Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc xếp hạng các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm. 44
13-06-2019 Quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam. 47
27-06-2019 Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 53
7,203,034 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner