Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2017 Ngày 04 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2016 Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 02
30-12-2016 Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 32
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2016 Quyết định số 2409/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hà Nam. 41
30-12-2016 Quyết định số 2417/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về công tác trực phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Nam. 44
7,372,622 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner