Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2017 Ngày 24 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
17-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ôtô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 16
18-01-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 22
18-01-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 25
18-01-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh ka-ra-ô-kê trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-01-2017 Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 28
11-01-2017 Quyết định số 43/QĐ-UBND cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng. 31
16-01-2017 Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017. 32
18-01-2017 Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 46
18-01-2017 Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Công nghệ Thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 50
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-01-2017 Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc giải thể xóm Nam Hưng, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 51
13-01-2017 Quyết định số 50/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016. 52
7,366,368 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner