Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2011 Ngày 20 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-03-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND v/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. 03
19-04-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND v/v phê duyệt kết quả phân loại nhóm xã, khu vực đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp các xã, thị trấn; đường tỉnh lộ và ranh giới khu vực đường Quốc lộ đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Liêm năm 2011. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-03-2011 Quyết định số 354/QĐ-UBND ban hành “Quy định quản lý và sử dụng Quỹ cho vay giải quyết việc làm tỉnh Hà Nam”. 23
25-03-2011 Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đối với dự toán ngân sách 9 tháng còn lại năm 2011. 28
25-03-2011 Quyết định số 367/QĐ-UBND về việc kiện toàn, bổ sung Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam Về việc kiện toàn, bổ sung Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam. 33
31-03-2011 Quyết định số 401/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. 34
31-03-2011 Quyết định số 402/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam. 36
31-03-2011 Quyết định số 404/QĐ-UBND về việc giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 38
01-04-2011 Quyết định số 410/QĐ-UBND v/v thành lập tổ chuyên gia quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 39
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND v/v thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện năm 2011. 41
25-03-2011 Quyết định số 361/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Nam. 44
25-03-2011 Quyết định số 364/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 46
28-03-2011 Quyết định số 376/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh tỉnh Hà Nam. 59
29-03-2011 Quyết định số 393/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hoà tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020. 61
30-03-2011 Quyết định số 398/QĐ-UBND v/v cho phép thành lập Hiệp hội sản xuất và kinh doanh rượu làng Vọc. 65
04-04-2011 Quyết định số 413/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2010 - 2011. 66
07-04-2011 Quyết định số 431/QĐ-UBND v/v điều chỉnh bổ sung thành phần, nhiệm vụ Đoàn thanh tra tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 của UBND tỉnh. 67
7,231,912 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner