Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2011 Ngày 05 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2011 Quyết định số 494/QĐ-UBND ban hành “Quy chế Hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện các Đề án: “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”, “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010 - 2015 của Chính phủ. 03
25-04-2011 Quyết định số 495/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Hà Nam học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010 - 2015. 10
25-04-2011 Quyết định số 496/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” (giai đoạn 2010 - 2015) tại tỉnh Hà Nam. 15
25-04-2011 Quyết định số 497/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010 - 2015 tại tỉnh Hà Nam. 21
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 25
25-04-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2011. 28
04-04-2011 Quyết định số 414/QĐ-UBND thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011. 30
05-04-2011 Quyết định số 417/QĐ-UBND về kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Chỉnh phủ chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh. 32
05-04-2011 Quyết định số 419/QĐ-UBND công nhận và cấp Giấy chứng nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 34
08-04-2011 Quyết định số 433/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức hội thi Olimpic tiếng Anh. 35
19-04-2011 Quyết định số 467/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Ban tuyển sinh Quân sự tỉnh. 37
25-04-2011 Quyết định số 493/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2011 của tỉnh. 38
25-04-2011 Quyết định số 498/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Hà Nam (Ban Chỉ đạo 127 tỉnh). 40
25-04-2011 Quyết định số 499/QĐ-UBND v/v điều chỉnh bổ sung thành phần Đoàn kiểm tra tại Điều 1, Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 của UBND tỉnh. 42
26-04-2011 Quyết định số 508/QĐ-UBND về việc kiện toàn Trưởng Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Hà Nam. 43
27-04-2011 Quyết định số 510/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam năm 2011. 44
27-04-2011 Quyết định số 514/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. 47
20-04-2011 Chương trình số 417/CTr-UBND bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015. 49
22-04-2011 Công văn số 430/UBND-TC v/v đính chính căn cứ ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND. 63
7,232,071 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner