Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2011 Ngày 02 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-05-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam. 03
27-05-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam. 13
27-05-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND v/v sửa đổi quy định hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, tại Điều 15 của Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND. 17
31-05-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2011 Quyết định số 611/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015 ban hành theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 31
20-05-2011 Kế hoạch số 588/KH-UBND thực hiện Nghị Quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển Công nghiệp đến năm 2015. 39
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-05-2011 Quyết định số 598/QĐ-UBND v/v thành lập Hội đồng xác định phương án giá thu tiền sử dụng đất dự án đô thị và giá đất hoàn trả vốn đầu tư trên địa bàn thành phố Phủ Lý. 44
25-05-2011 Quyết định số 604/QĐ-UBND v/v thay thế, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Hà Nam. 45
31-05-2011 Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 46
31-05-2011 Quyết định số 621/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình về an toàn lao động - vệ sinh lao động tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. 48
02-06-2011 Quyết định số 638/QĐ-UBND v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thị trường sản xuất và kinh doanh các mặt hàng giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 53
7,232,331 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner