Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2011 Ngày 16 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2011 Quyết định số 1401/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp “Hậu xi măng” tỉnh Hà Nam đến năm 2015. 03
14-11-2011 Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc ban hành quy định cam kết thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 10
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
31-10-2011 Quyết định số 1336/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Đề án: “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”; “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” (giai đoạn 2010 - 2015). 15
31-10-2011 Quyết định số 1337/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Hà Nam lần thứ IV - năm 2012. 17
03-11-2011 Quyết định số 1352/QĐ-UBND quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi. 19
04-11-2011 Quyết định số 1363/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Hà Nam. 20
08-11-2011 Quyết định số 1375/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam. 22
10-11-2011 Quyết định số 1388/QĐ-UBND thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Hà Nam. 24
16-11-2011 Quyết định số 1406/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 25
16-11-2011 Quyết định số 1407/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích tỉnh Hà Nam. 26
07-11-2001 Kế hoạch số 1565/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 28
10-11-2001 Kế hoạch số 1585/KH-UBND tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 34
11-11-2001 Kế hoạch số 1590/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020” giai đoạn 2011 - 2015. 39
15-11-2001 Kế hoạch số 1604/KH-UBND về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 47
7,231,872 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner