Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2011 Ngày 14 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-11-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND về việc quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V, đê bối tỉnh Hà Nam. 04
08-12-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về trách nhiệm phối hợp quản lý và xử lý vi phạm để vật liệu xây dựng, chướng ngại vật, phơi nông sản, đốt rơm rạ trái phép trên lòng, lề đường bộ, cầu đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-11-2011 Quyết định số 1453/QĐ-UBND về việc công nhận Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Hà Nam. 14
28-11-2011 Quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam. 16
02-12-2011 Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Quản lý giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020. 18
18-11-2011 Kế hoạch số 1624/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Nam đến năm 2020. 25
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012. 30
18-11-2011 Quyết định số 1415/QĐ-UBND công nhận Ban Chấp hành Liên đoàn Cầu lông tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 - 2015. 34
21-11-2011 Quyết định số 1422/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi loại hình các trường mầm non bán công sang công lập trên địa bàn tỉnh. 36
24-11-2011 Quyết định số 1452/QĐ-UBND về việc quy định chế độ khuyến khích học tập đối với học sinh trong trường trung học phổ thông chuyên. 38
02-12-2011 Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Y tế. 41
02-12-2011 Quyết định số 1504/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Tư pháp. 47
05-12-2011 Quyết định số 1527/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển văn hoá, thể dục thể thao tỉnh Hà Nam giai đoạn từ năm 2012÷2020, tầm nhìn đến năm 2030. 52
05-12-2011 Quyết định số 1528/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn từ năm 2011÷2020, tầm nhìn đến năm 2030. 54
07-12-2011 Quyết định số 1536/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Ban quản lý dự án năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Hà Nam. 56
07-12-2011 Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc quy định mức thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi. 57
07-12-2011 Quyết định số 1547/QĐ-UBND về việc quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi. 60
07-12-2011 Quyết định số 1548/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bãi đỗ xe, điểm dừng, đỗ phương tiện vận tải hành khách, hàng hoá đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 63
09-12-2011 Quyết định số 1563/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Tịch điền Long Đọi Sơn tỉnh Hà Nam năm 2012. 76
09-12-2011 Quyết định số 1564/QĐ-UBND thành lập Ban Xây dựng Đề án Đại học Hà Nam. 78
12-12-2011 Quyết định số 1583/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao. 80
21-11-2011 Kế hoạch số 1625/KH-UBND chuyển đổi các trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh. 82
08-12-2011 Kế hoạch số 1766/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Thực hiện một số giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai” trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 87
13-12-2011 Kế hoạch số 1781/KH-UBND hành động về bình đẳng giới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. 94
7,200,737 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner