Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2014 Ngày 16 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
03-06-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 08
09-06-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật sống tại cộng đồng; mức hỗ trợ người khuyết tật sống trong cơ sở bảo trợ xã hội; kinh phí chi cho việc tổ chức, thực hiện xác định mức độ khuyết tật và xét duyệt trợ cấp xã hội cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-06-2014 Quyết định số 557/QĐ-UBND ban hành Quy chế “Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 21
10-06-2014 Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014. 28
12-06-2014 Quyết định số 570/QĐ-UBND về việc ban hành Giải thưởng Karl Landsteiner. 29
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
15-05-2014 Quyết định số 457/QĐ-UBND về việc kiện toàn các Khối thi đua và phân công Lãnh đạo phụ trách Khối. 32
16-05-2014 Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc chuyển nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cấp huyện; cấp xã và thôn, tổ dân phố thuộc Sở Y tế về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý. 37
21-05-2014 Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam. 39
26-05-2014 Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Tiểu học Quang Trung, thành phố Phủ Lý. 41
30-05-2014 Quyết định số 519/QĐ-UBND về việc chuyển Trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Ủy ban nhân dân các huyện quản lý. 42
04-06-2014 Quyết định số 534/QĐ-UBND phê duyệt Quy định tuyển sinh trung học phổ thông. 44
7,366,090 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner