Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2017 Ngày 31 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-07-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
14-07-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 12
28-07-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn thông tin trên máy tính, mạng máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2017 Quyết định số 1007/QĐ-UBND ban hành giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 24
19-07-2017 Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Công đoàn. 28
28-07-2017 Quyết định số 1149/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai đến năm 2020 tỉnh Hà Nam. 29
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2017 Quyết định số 964/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Thanh Liêm. 45
30-06-2017 Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Hà Nam. 46
31-07-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. 53
7,383,697 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner