Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2019 Ngày 09 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2018 Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
20-12-2018 Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 05
20-12-2018 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú; hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 08
20-12-2018 Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. 24
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2018 Quyết định số 2474/QĐ-UBND v/v phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 25
02-01-2019 Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 94
02-01-2019 Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 97
02-01-2019 Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc sáp nhập thôn, xóm trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 99
02-01-2019 Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 104
02-01-2019 Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 107
02-01-2019 Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 110
7,209,520 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner