Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2012 Ngày 13 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-07-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2012 Quyết định số 843/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam. 16
29-06-2012 Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012. 17
03-07-2012 Quyết định số 887/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam. 18
03-07-2012 Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. 19
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2012 Quyết định số 819/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân. 20
25-06-2012 Quyết định số 838/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở phía Tây thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục. 24
28-06-2012 Quyết định số 855/QĐ-UBND công nhận lại, công nhận và cấp Bằng công nhận lại, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 29
29-06-2012 Quyết định số 876/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị sinh thái Phù Vân, thành phố Phủ Lý. 30
03-07-2012 Quyết định số 889/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng thương bệnh binh nặng tỉnh Hà Nam thành Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam. 36
11-07-2012 Quyết định số 927/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030. 37
11-07-2012 Quyết định số 928/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị bờ Tây sông Đáy. 55
7,219,514 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner