Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2012 Ngày 03 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và Lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi. 03
30-12-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND về tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2011 Quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và Phát triểncông nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020. 12
29-12-2011 Quyết định số 1742/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020. 17
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2011 Quyết định số 1662/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động của tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020. 27
26-12-2011 Quyết định số 1687/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh. 49
26-12-2011 Quyết định số 1689/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch. 50
26-12-2011 Quyết định số 1701/QĐ-UBND thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Hà Nam năm 2012. 52
27-12-2011 Quyết định số 1705/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ IV - năm 2012. 54
30-12-2011 Quyết định số 1808/QĐ-UBND công nhận các huyện, thành phố đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ I. 56
7,219,545 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner