Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2012 Ngày 15 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-08-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội và nuôi dưỡng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
07-08-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. 08
09-08-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí và lệ phí trong một số hoạt động tư pháp. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2012 Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020. 21
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
30-07-2012 Quyết định số 991/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính “Cấp Giấy phép gia hạn kinh doanh karaoke” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 39
30-07-2012 Quyết định số 993/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, khu đô thị Nam Phủ Lý. 40
30-07-2012 Quyết định số 994/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở bờ Đông sông Đáy, thành phố Phủ Lý (đoạn từ cầu Châu Sơn đến cầu Đọ Xá). 43
31-07-2012 Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc thay thế, bổ sung Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Hà Nam. 48
31-07-2012 Quyết định số 1001/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015. 49
31-07-2012 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Hà Nam. 52
31-07-2012 Quyết định số 1007/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Hà Nam. 54
31-07-2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 56
7,219,615 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner