Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2008 Ngày 25 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-05-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định các khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2008 Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc chuyển và sáp nhập Trung tâm tin học thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 06
06-06-2008 Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc Thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Nam. 07
10-06-2008 Quyết định số 659/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 09
16-06-2008 Quyết định số 678/QĐ-UBND v/v Thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống mù loà tỉnh Hà Nam. 14
16-06-2008 Quyết định số 680/QĐ-UBND v/v Kiện toàn Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Nam. 16
17-06-2008 Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu ba quỹ năm 2008. 18
23-06-2008 Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Nam. 19
23-06-2008 Quyết định số 726/QĐ-UBND v/v Thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Bình Lục. 25
23-06-2008 Quyết định số 727/QĐ-UBND v/v Thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Duy Tiên. 27
23-06-2008 Quyết định số 728/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thị xã Phủ Lý. 29
23-06-2008 Quyết định số 729/QĐ-UBND /v thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Thanh Liêm. 31
23-06-2008 Quyết định số 730/QĐ-UBND v/v Thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Lý Nhân. 33
23-06-2008 Quyết định số 731/QĐ-UBND v/v Thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Kim Bảng. 35
09-05-2008 Kế hoạch số 614/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 37
19-05-2008 Kế hoạch số 656/KH-UBND rà soát, hoàn thiện, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 43
28-05-2008 Đề án số 725/ĐA-UBND đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 49
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2008 Quyết định số 598/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bình Lục - huyện Bình Lục. 56
30-05-2008 Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. 59
11-06-2008 Quyết định số 661/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 - 2010. 62
11-06-2008 Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc Thành lập Trường tiểu học Trần Hưng Đạo. 63
7,191,699 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner