Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2008 Ngày 15 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-08-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước. 03
15-08-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND v/v ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 10
15-08-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 2008. 19
20-08-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động. 21
11-09-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Nam. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2008 Quyết định số 956/QĐ-UBND v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam. 30
08-08-2008 Quyết định số 957/QĐ-UBND v/v thành lập Trạm Y tế Quân dân y Thanh Nghị. 38
15-08-2008 Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo". 39
10-09-2008 Quyết định số 1128/QĐ-UBND v/v nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 41
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2008 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về việc thành lập trạm thu phí và phê duyệt phương án thu phí qua cầu Kiện Khê. 42
22-08-2008 Quyết định số 1012/QĐ-UBND về việc công nhận các trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia từ năm học 2007 - 2008. 44
01-09-2008 Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tỉnh Hà Nam. 45
10-09-2008 Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc thành lập thôn Bắc và thôn Hưng Vượng xã Vũ Bản, huyện Bình Lục. 47
10-09-2008 Quyết định số 1130/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Bình Lục. 48
10-09-2008 Quyết định số 1131/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Duy Tiên. 49
11-09-2008 Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 50
11-09-2008 Quyết định số 1134/QĐ-UBND v/v thành lập Trường Trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc. 51
05-09-2008 Kế hoạch số 1242/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 24/2008/CT-TTg ngày 08/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập. 53
7,201,714 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner