Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2008 Ngày 15 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-04-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
23-09-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. 10
23-09-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 18
23-09-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 25
03-10-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-09-2008 Quyết định số 1139/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Hồng Bàng - cơ sở III tại tỉnh Hà Nam. 42
16-09-2008 Kế hoạch số 1289/KH-UBND thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng nhằm nâng cao nhận thức về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh. 48
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
17-09-2008 Quyết định số 1168/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Kim Bảng. 53
29-09-2008 Quyết định số 1196/QĐ-UBND v/v bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Nam. 54
29-09-2008 Quyết định số 1197/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010 của tỉnh. 55
7,201,680 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner