Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2008 Ngày 25 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND v/v ban hành định mức xăng, dầu cho các loại xe ô tô có sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
31-10-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế Số hóa thông tin và chia sẻ thông tin số trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hà Nam. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2008 Quyết định số 1248/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Nam Châu Giang - thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam. 11
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
20-10-2008 Quyết định số 1280/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam. 16
27-10-2008 Quyết định số 1309/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh xét duyệt, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010. 18
03-11-2008 Quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh. 20
04-11-2008 Quyết định số 1358/QĐ-UBND về việc công nhận các trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I từ năm học 2008 - 2009. 21
07-11-2008 Quyết định số 1371/QĐ-UBND v/v thành lập Ban tổ chức thực hiện lập quy hoạch thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 22
12-11-2008 Quyết định số 1409/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý vào chữa bệnh bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh. 23
12-11-2008 Quyết định số 1411/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp, mức trang cấp đối với đối tượng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và đối tượng nuôi dưỡng ở cộng đồng. 27
17-11-2008 Quyết định số 1422/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Nam. 30
17-11-2008 Quyết định số 1431/QĐ-UBND về việc công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 32
17-11-2008 Quyết định số 1432/QĐ-UBND về việc ban hành thủ tục hành chính mẫu thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 33
7,191,572 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner