Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2008 Ngày 15 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành không còn phù hợp để tổ chức thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ. 02
16-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 04
16-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 16
Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng
15-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 37
15-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện của huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam. 44
Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm
14-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2008 Quyết định số 32/QĐ-UBND v/v ban hành giá một phần viện phí và sửa đổi dịch vụ kỹ thuật tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện, thị xã. 50
04-01-2008 Quyết định số 33/QĐ-UBND v/v ban hành quy định tạm thời giá một phần viện phí đối với y tế tuyến xã, phường, thị trấn. 65
7,212,499 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner