Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2010 Ngày 12 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND v/v ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất. 02
19-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND v/v ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. 20
01-02-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND v/v phê duyệt kết quả phân loại khu vực đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên và phân loại đường thuộc địa bàn các thị trấn huyện Duy Tiên năm 2010. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-02-2010 Quyết định số 230/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2010 V/v ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2010. 39
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
12-01-2010 Quyết định số 36/QĐ-UBND ban hành “Quy định về quản lý Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Hoà Mạc (giai đoạn 1), huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam”. 52
12-01-2010 Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Hà Nam. 59
7,223,186 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner