Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2010 Ngày 22 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và đăng ký, quản lý cư trú. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-02-2010 Quyết định số 239/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Nam. 07
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
12-01-2010 Quyết định số 37/QĐ-UBND ban hành “Quy định về quản lý Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam”. 09
27-01-2010 Quyết định số 167/QĐ-UBND v/v bổ sung, thay thế thành viên Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Hà Nam. 16
28-01-2010 Quyết định số 174/QĐ-UBND v/v uỷ quyền Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt Điều lệ của các Hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 17
02-02-2010 Quyết định số 189/QĐ-UBND v/v đổi tên Ban quản lý đầu tư xây dựng thị xã Phủ Lý thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số I thành phố Phủ Lý. 18
02-02-2010 Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc công nhận "Chuẩn quốc gia về y tế xã" năm 2009. 19
02-02-2010 Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc công nhận "xã, phường phù hợp với trẻ em". 20
05-02-2010 Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc thay thế, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Hà Nam. 22
05-02-2010 Quyết định số 207/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban dân nhân thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2004 - 2011. 23
08-02-2010 Quyết định số 209/QĐ-UBND v/v thay thế thành viên Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 - 2009 và giai đoạn 2008 - 2013. 24
09-02-2010 Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành Y tế tỉnh Hà Nam do EU tài trợ. 25
09-02-2010 Quyết định số 221/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ tỉnh Hà Nam. 26
08-03-2010 Quyết định số 256/QĐ-UBND v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Tuyển sinh Quân sự tỉnh. 28
10-03-2010 Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Quản lý quy hoạch xây dựng và Phòng Quản lý môi trường - đất đai thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 29
12-03-2010 Quyết định số 265/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Quảng cáo - Dịch vụ phát thanh truyền hình tỉnh Hà Nam. 30
12-03-2010 Quyết định số 266/QĐ-UBND v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Bảo vệ thực vật. 32
12-03-2010 Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Chăn nuôi - Thuỷ sản. 35
12-03-2010 Quyết định số 268/QĐ-UBND v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm. 38
12-03-2010 Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Phát triển nông thôn. 42
12-03-2010 Quyết định số 270/QĐ-UBND v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt bão. 45
12-03-2010 Quyết định số 271/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Thuỷ lợi. 48
12-03-2010 Quyết định số 272/QĐ-UBND v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y. 52
18-03-2010 Quyết định số 286/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ IX. 55
7,203,678 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner