Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2021 Ngày 09 tháng 4 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-02-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
18-03-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND quy định Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022. 26
19-03-2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND v/v điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Hà Nam. 30
29-03-2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND quy định nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026. 32
29-03-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 35
01-04-2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND về việc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính và các nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 51
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-01-2021 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 54
19-01-2021 Chỉ thị số 03/CT-UBND về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2021. 61
21-01-2021 Chỉ thị số 04/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 66
24-03-2021 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức các cuộc diễn tập năm 2021. 69
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-01-2021 Quyết định số 19/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể dục, thể thao và Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. 71
02-03-2021 Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi,bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. 185
11-03-2021 Quyết định số 441/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam. 189
9,456,120 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner