Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2020 Ngày 25 tháng 12 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ban hành “Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 03
22-12-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND về thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 18
22-12-2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Nam. 20
22-12-2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND thực hiện các Nghị quyết về cơ chế chính sách quản lý tài chính ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 đến hết năm 2021. 21
22-12-2020 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2020. 22
22-12-2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND về việc quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 23
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
09-11-2020 Quyết định số 2298/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. 27
23-11-2020 Quyết định số 2392/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 29
23-12-2020 Quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 50
7,203,641 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner