Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2012 Ngày 20 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2012 Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc quy định trọng lượng riêng đối với khoáng sản thành phẩm không kim loại trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
17-02-2012 Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 05
22-02-2012 Quyết định số 404/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Kim Bảng. 18
08-03-2012 Quyết định số 453/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2016. 21
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
17-01-2012 Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người. 23
04-02-2012 Quyết định số 335/QĐ-UBND thành lập Ban Vận động “Quỹ Khuyến tài” tỉnh Hà Nam. 25
04-02-2012 Quyết định số 336/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý “Quỹ Khuyến tài” tỉnh Hà Nam. 27
09-02-2012 Quyết định số 361/QĐ-UBND bổ sung Uỷ viên Ban xây dựng Đề án Đại học Hà Nam. 28
14-02-2012 Quyết định số 384/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020”. 29
14-02-2012 Quyết định số 385/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế. 31
17-02-2012 Quyết định số 394/QĐ-UBND đổi tên Trường Trung cấp Bách khoa Hà Nam thành Trường Trung cấp Y - Dược Hà Nam. 32
05-03-2012 Quyết định số 424/QĐ-UBND về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh. 33
05-03-2012 Quyết định số 431/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Thông tin và Truyền thông. 34
05-03-2012 Quyết định số 432/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Giao thông Vận tải. 41
13-03-2012 Quyết định số 462/QĐ-UBND công nhận và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho cơ sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 47
19-03-2012 Quyết định số 480/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý của tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 48
19-03-2012 Quyết định số 481/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch năm 2012 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 55
7,219,536 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner