Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2012 Ngày 30 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-11-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND về việc bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 03
09-11-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND về ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 07
21-11-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 14
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
05-11-2012 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới và tiếp đón khách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 25
28-11-2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ giải quyết thủ tục hành chính. 27
19-10-2012 Quyết định số 1388/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cảng sông và Cụm cảng công nghiệp tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên. 30
30-10-2012 Quyết định số 1424/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn (2013 - 2016). 34
05-11-2012 Quyết định số 1455/QĐ-UBND về việc quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi phổ thông. 36
05-11-2012 Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc quy định chế độ khuyến khích học tập đối với học sinh trong trường trung học phổ thông chuyên. 41
08-11-2012 Quyết định số 1485/QĐ-UBND công nhận lại, công nhận và cấp Bằng công nhận lại, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 44
08-11-2012 Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 45
09-11-2012 Quyết định số 1509/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Tài nguyên và Môi trường. 46
09-11-2012 Quyết định số 1510/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 51
20-11-2012 Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước. 57
20-11-2012 Quyết định số 1548/QĐ-UBND thay thế Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Hà Nam. 59
7,219,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner