Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2012 Ngày 28 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015. 03
10-12-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 12
12-12-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 17
13-12-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2012 Quyết định số 1661/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 36
12-12-2012 Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 38
14-12-2012 Quyết định số 1693/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Duy Tiên. 43
17-12-2012 Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 46
20-12-2012 Quyết định số 1713/QĐ-UBND về việc giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 48
25-12-2012 Quyết định số 1783/QĐ-UBND về việc dừng hoạt động thu phí tại các trạm thu phí cầu, đường bộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, địa bàn tỉnh Hà Nam. 50
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2012 Quyết định số 1583/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện Bình Lục. 51
28-11-2012 Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện Duy Tiên. 53
28-11-2012 Quyết định số 1585/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện Thanh Liêm. 55
28-11-2012 Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện Kim Bảng. 57
28-11-2012 Quyết định số 1587/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện Lý Nhân. 59
05-12-2012 Quyết định số 1614/QĐ-UBND công nhận các huyện, thành phố đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 61
05-12-2012 Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Hà Nam. 62
7,213,200 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner