Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2012 Ngày 08 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-07-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2012 - 2013. 03
31-07-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND về việc Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 06
Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân
17-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2012 Quyết định số 965/QĐ-UBND về việc chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện: Kim Bảng, Lý Nhân và thành phố Phủ Lý sang Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 40
30-07-2012 Quyết định số 996/QĐ-UBND về việc kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 42
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
19-07-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 45
26-07-2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012. 47
11-07-2012 Quyết định số 929/QĐ-UBND ban hành “Điều lệ Quản lý thực hiện Dự án khu nhà ở thuộc Quy hoạch khu đô thị Liêm Chính, thành phố Phủ Lý”. 51
30-07-2012 Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 của tỉnh Hà Nam. 58
30-07-2012 Quyết định số 982/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh tỉnh Hà Nam. 59
7,212,684 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner