Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2012 Ngày 05 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-08-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
31-08-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-08-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc phát huy và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với quê hương trong xây dựng nông thôn mới. 19
29-08-2012 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 21
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013. 25
15-08-2012 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 26
02-08-2012 Quyết định số 1013/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh Hà Nam. 29
07-08-2012 Quyết định số 1029/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 31
08-08-2012 Quyết định số 1047/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 32
14-08-2012 Quyết định số 1068/QĐ-UBND ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 33
14-08-2012 Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 34
16-08-2012 Quyết định số 1083/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị Đại học Nam Cao. 35
16-08-2012 Quyết định số 1086/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý. 41
17-08-2012 Quyết định số 1089/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người khuyết tật huyện Lý Nhân. 44
17-08-2012 Quyết định số 1090/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Phủ Lý. 45
17-08-2012 Quyết định số 1091/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Bình Lục. 46
17-08-2012 Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Duy Tiên. 47
17-08-2012 Quyết định số 1093/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Lý Nhân. 48
17-08-2012 Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Liêm. 49
17-08-2012 Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Kim Bảng. 50
23-08-2012 Quyết định số 1110/QĐ-UBND về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh. 51
27-08-2012 Quyết định số 1126/QĐ-UBND công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. 52
7,219,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner