Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2012 Ngày 22 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-10-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách thưởng đối với hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
19-10-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ban hành “Quy định quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư, quản lý khai thác khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-10-2012 Quyết định số 1289/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cơ sở 3 Trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội tại khu Đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam. 18
19-10-2012 Quyết định số 1386/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 “Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 27
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, không đốt rơm rạ để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông. 29
04-10-2012 Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 31
25-09-2012 Quyết định số 1259/QĐ-UBND về công nhận hạng trường đối với trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam. 35
04-10-2012 Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc thay thế, bổ sung Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam. 36
05-10-2012 Quyết định số 1305/QĐ-UBND về việc đổi tên Hội Y học cổ truyền huyện Thanh Liêm thành Hội Đông y huyện Thanh Liêm. 37
05-10-2012 Quyết định số 1306/QĐ-UBND về việc đổi tên Hội Y học cổ truyền huyện Duy Tiên thành Hội Đông y huyện Duy Tiên. 38
05-10-2012 Quyết định số 1307/QĐ-UBND về việc đổi tên Hội Y học cổ truyền huyện Kim Bảng thành Hội Đông y huyện Kim Bảng. 39
05-10-2012 Quyết định số 1308/QĐ-UBND về việc đổi tên Hội Y học cổ truyền huyện Lý Nhân thành Hội Đông y huyện Lý Nhân. 40
05-10-2012 Quyết định số 1309/QĐ-UBND về việc đổi tên Hội Y học cổ truyền thành phố Phủ Lý thành Hội Đông y thành phố Phủ Lý. 41
05-10-2012 Quyết định số 1310/QĐ-UBND về việc đổi tên Hội Y học cổ truyền huyện Bình Lục thành Hội Đông y huyện Bình Lục. 42
09-10-2012 Quyết định số 1318/QĐ-UBND về việc xếp hạng các cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng. 43
09-10-2012 Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc xếp hạng các cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên. 46
09-10-2012 Quyết định số 1320/QĐ-UBND về việc xếp hạng các cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm. 49
09-10-2012 Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc xếp hạng các cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý. 52
16-10-2012 Quyết định số 1346/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tỉnh Hà Nam. 54
18-10-2012 Quyết định số 1366/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Tâm năng dưỡng sinh - Phục hồi sức khỏe tỉnh Hà Nam. 55
7,212,822 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner