Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2012 Ngày 25 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-10-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ban hành “Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 02
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
30-05-2012 Quyết định số 726/QĐ-UBND ban hành “Điều lệ Quản lý thực hiện Dự án khu đô thị mới Châu Sơn, thành phố Phủ Lý”. 17
19-10-2012 Quyết định số 1387/QĐ-UBND ban hành “Điều lệ Quản lý thực hiện Dự án khu đô thị bờ Tây sông Đáy, thành phố Phủ Lý”. 25
22-10-2012 Quyết định số 1393/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 32
22-10-2012 Quyết định số 1394/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích cấp tỉnh. 53
25-10-2012 Quyết định số 1414/QĐ-UBND thành lập Đoàn khảo sát, kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 55
7,219,452 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner