Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 14 xuất bản ngày 01-08-2014: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-06-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định lập, quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các huyện, thành phố. (từ trang 03 đến trang 06)
26-06-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 07 đến trang 12)
07-07-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dung tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 13 đến trang 23)
21-07-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam. (từ trang 24 đến trang 35)
25-07-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013. (từ trang 36 đến trang 37)
03-07-2014 Quyết định số 655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng công chứng Bình Lục. (trang 38)
03-07-2014 Quyết định số 660/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định 1428/2001/QĐ-UB, Quyết định số 863/2003/QĐ-UB và Quyết định 829/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh. (trang 39)
22-07-2014 Quyết định số 743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam. (từ trang 40 đến trang 41)
25-06-2014 Quyết định số 624/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần vào Bệnh viện Tâm thần tỉnh trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 42 đến trang 45)
25-06-2014 Quyết định số 625/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. (từ trang 46 đến trang 47)
03-07-2014 Quyết định số 654/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam. (từ trang 48 đến trang 49)
31-07-2014 Quyết định số 769/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội sinh vật cảnh huyện Lý Nhân. (trang 50)
01-08-2014 Quyết định số 772/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trường Trung học phổ thông dân lập huyện Bình Lục. (trang 51)
01-08-2014 Quyết định số 773/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trường Trung học phổ thông dân lập Trần Hưng Đạo. (trang 52)
01-08-2014 Quyết định số 774/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trường Trung học phổ thông dân lập Lương Thế Vinh. (trang 53)
01-08-2014 Quyết định số 778/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đính chính Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013. (trang 54)
28-07-2014 Công văn số 50/CV-TTHĐND của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính tên một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh. (trang 55)
9,416,966 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner