Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2019

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 09-01
11 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 16-01
11 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 20-3
7 văn bản
 
Số 07  ngày 10-4
12 văn bản
 
Số 08  ngày 07-5
9 văn bản
 
Số 09  ngày 10-6
9 văn bản
 
Số 10  ngày 27-6
6 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 12-7
3 văn bản
 
Số 13  ngày 19-7
4 văn bản
 
Số 14  ngày 05-8
13 văn bản
 
Số 15  ngày 19-8
8 văn bản
 
Số 16  ngày 09-9
6 văn bản
 
Số 17  ngày 13-9
4 văn bản
 
Số 18  ngày 15-10
6 văn bản
 
Số 19  ngày 25-10
7 văn bản
 
Số 20  ngày 16-12
7 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 30-12
5 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

128 văn bản gồm 70 văn bản quy phạm pháp luật và 58 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2019
22 văn bản
 
Tháng 3-2019
7 văn bản
 
Tháng 4-2019
12 văn bản
 
Tháng 5-2019
9 văn bản
 
Tháng 6-2019
15 văn bản
 
Tháng 7-2019
7 văn bản
 
Tháng 8-2019
21 văn bản
 
Tháng 9-2019
10 văn bản
 
Tháng 10-2019
13 văn bản
 
Tháng 12-2019
12 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
15 văn bản
 
UBND tỉnh
67 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
46 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
1 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
1 văn bản
 
Công thương
6 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
1 văn bản
 
Doanh nghiệp
2 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
7 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
3 văn bản
 
Hội đồng nhân dân
15 văn bản
 
Kiểm soát thủ tục hành chính
22 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
1 văn bản
 
Kinh tế tổng hợp
2 văn bản
 
Nội chính
13 văn bản
 
Nội vụ
17 văn bản
 
Nông nghiệp Lâm nghiệp Nông thôn
5 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
9 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
2 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
10 văn bản
 
Thủy lợi
3 văn bản
 
Tư pháp
1 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
3 văn bản
 
Xây dựng- Qui hoạch
1 văn bản
 
Y tế
2 văn bản
 
 
9,452,959 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner