Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 09 xuất bản ngày 18-01-2012: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 14)
13-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2010. (từ trang 15 đến trang 16)
12-01-2012 Quyết định số 69/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư huyện Thanh Liêm. (từ trang 17 đến trang 18)
12-01-2012 Quyết định số 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm hỗ trợ đầu tư và đấu thầu. (từ trang 19 đến trang 20)
13-01-2012 Quyết định số 76/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát triển sản phẩm nổi tiếng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 21 đến trang 25)
13-01-2012 Quyết định số 80/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc. (trang 26)
16-01-2012 Quyết định số 102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2012. (từ trang 27 đến trang 39)
12-01-2012 Kế hoạch số 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020. (từ trang 40 đến trang 46)
10-01-2012 Quyết định số 54/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 47)
11-01-2012 Quyết định số 65/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Nam thành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Nam. (trang 48)
11-01-2012 Quyết định số 66/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho phép thành lập Hội Tấm lòng vàng tỉnh Hà Nam. (trang 49)
11-01-2012 Quyết định số 67/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật tỉnh Hà Nam. (trang 50)
17-01-2012 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhật Tân, huyện Kim Bảng. (từ trang 51 đến trang 57)
10-01-2012 Kế hoạch số 22/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ Quy định các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. (từ trang 58 đến trang 61)
18-01-2012 Công văn số 64/CVĐC-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2012. (từ trang 62 đến trang 63)
13-01-2012 Công văn số 33/CVVPUB-NN&TNMT của Văn phòng UBND tỉnh quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2012. (trang 64)
9,416,935 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner