Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 42 + 43 xuất bản ngày 31-12-2012: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 25)
28-12-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 26 đến trang 91)
28-12-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 92 đến trang 103)
17-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 104 đến trang 107)
17-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. (từ trang 108 đến trang 109)
17-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Duy Tiên. (từ trang 110 đến trang 112)
25-12-2012 Quyết định số 1774/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 113 đến trang 114)
25-12-2012 Quyết định số 1784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam đến năm 2020. (từ trang 115 đến trang 120)
25-12-2012 Quyết định số 1773/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh. (từ trang 121 đến trang 122)
7,731,608 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner