Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 22 xuất bản ngày 31-12-2016: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 05)
08-12-2016 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phòng, chống oan, sai và nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và Thi hành án trên địa bàn tỉnh năm 2017 và các năm tiếp theo. (từ trang 06 đến trang 11)
08-12-2016 Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 12 đến trang 13)
08-12-2016 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 14 đến trang 57)
08-12-2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải thể xóm Nam Hưng, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. (trang 58)
7,703,206 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner