Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 44 + 45 xuất bản ngày 31-12-2013: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 02 đến trang 05)
10-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2014. (từ trang 06 đến trang 08)
10-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 09 đến trang 12)
10-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2012. (từ trang 13 đến trang 14)
10-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2014. (từ trang 15 đến trang 23)
10-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 24 đến trang 82)
10-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục. (từ trang 83 đến trang 85)
10-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2014. (từ trang 86 đến trang 87)
8,285,389 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner