Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 02 xuất bản ngày 20-07-2006: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-07-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 03 đến trang 06)
06-07-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2006-2010. (từ trang 07 đến trang 11)
17-05-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. (từ trang 12 đến trang 21)
17-05-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 22 đến trang 26)
29-05-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện, thị xã. (từ trang 27 đến trang 36)
09-03-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ động viên quân đội năm 2006. (từ trang 37 đến trang 38)
21-03-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg Của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 39 đến trang 40)
04-01-2006 Quyết định số 21/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Kiện Khê - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam. (từ trang 41 đến trang 43)
15-02-2006 Quyết định số 192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Tam Chúc - tỉnh Hà Nam. (từ trang 44 đến trang 48)
07-03-2006 Quyết định số 232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. (trang 49)
21-03-2006 Quyết định số 330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên. (từ trang 50 đến trang 52)
07-02-2006 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng, chống dịch bảo vệ đàn gia súc, gia cầm năm 2006. (từ trang 53 đến trang 54)
20-03-2006 Quyết định số 325/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ cập nhật, vận hành hệ thống thông tin tổng hợp Kinh tế - Xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 55 đến trang 59)
7,729,261 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner