Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 09-4
13 văn bản
 
Số 03  ngày 06-5
9 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 25-6
9 văn bản
 
Số 06  ngày 30-7
6 văn bản
 
Số 07  ngày 31-8
14 văn bản
 
Số 08  ngày 23-9
12 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 30-9
1 văn bản
 
Số 11  ngày 22-10
3 văn bản
 
Số 12  ngày 12-11
10 văn bản
 
 

Văn bản đã đăng Công báo

77 văn bản gồm 42 văn bản quy phạm pháp luật và 35 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 4-2021
13 văn bản
 
Tháng 5-2021
9 văn bản
 
Tháng 6-2021
9 văn bản
 
Tháng 7-2021
6 văn bản
 
Tháng 8-2021
14 văn bản
 
Tháng 9-2021
13 văn bản
 
Tháng 10-2021
3 văn bản
 
Tháng 11-2021
10 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

UBND tỉnh
38 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
39 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Chính sách - Xã hội
2 văn bản
 
Công thương
1 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
4 văn bản
 
Kiểm soát thủ tục hành chính
31 văn bản
 
Kinh tế tổng hợp
2 văn bản
 
Nội chính
14 văn bản
 
Nội vụ
2 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
7 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
4 văn bản
 
Thi đua khen thưởng
2 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
2 văn bản
 
Tư pháp
1 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
3 văn bản
 
Xây dựng- Qui hoạch
2 văn bản
 
 
9,443,106 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner