Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2012

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 01-01
6 văn bản
 
Số 03  ngày 03-01
10 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 05-01
1 văn bản
 
Số 06  ngày 06-01
2 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 06-01
1 văn bản
 
Số 09  ngày 18-01
16 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 24-01
2 văn bản
 
Số 12  ngày 30-01
28 văn bản
 
Số 13  ngày 30-01
28 văn bản
 
Số 14  ngày 30-01
28 văn bản
 
Số 15  ngày 30-01
28 văn bản
 
Số 16  ngày 20-3
17 văn bản
 
Số 17  ngày 02-4
14 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 03-4
1 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 03-4
1 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 07-5
25 văn bản
 
Số 24  ngày 01-6
16 văn bản
 
Số 25  ngày 29-6
18 văn bản
 
Số 26  ngày 13-7
12 văn bản
 
Số 27  ngày 27-7
9 văn bản
 
Số 28  ngày 01-8
1 văn bản
 
Số 29  ngày 08-8
10 văn bản
 
Số 30  ngày 15-8
12 văn bản
 
Số 31  ngày 31-8
1 văn bản
 
Số 32  ngày 05-9
22 văn bản
 
Số 33  ngày 19-9
13 văn bản
 
Số 34  ngày 25-9
1 văn bản
 
Số 35  ngày 02-10
3 văn bản
 
Số 36  ngày 22-10
20 văn bản
 
Số 37  ngày 25-10
6 văn bản
 
Số 38  ngày 30-11
15 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 27-12
10 văn bản
 
Số 41  ngày 28-12
17 văn bản
 
Số 42 + 43  ngày 31-12
9 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

403 văn bản gồm 67 văn bản quy phạm pháp luật và 336 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2012
150 văn bản
 
Tháng 3-2012
17 văn bản
 
Tháng 4-2012
16 văn bản
 
Tháng 5-2012
25 văn bản
 
Tháng 6-2012
34 văn bản
 
Tháng 7-2012
21 văn bản
 
Tháng 8-2012
24 văn bản
 
Tháng 9-2012
36 văn bản
 
Tháng 10-2012
29 văn bản
 
Tháng 11-2012
15 văn bản
 
Tháng 12-2012
36 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
19 văn bản
 
UBND tỉnh
202 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
173 văn bản
 
VP UBND
1 văn bản
 
HĐND huyện Duy Tiên
3 văn bản
 
HĐND huyện Lý Nhân
5 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Chính sách - Xã hội
17 văn bản
 
Công an Quân sự
14 văn bản
 
Công thương
4 văn bản
 
Đoàn thể
2 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
139 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
9 văn bản
 
Hội đồng nhân dân
4 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo
1 văn bản
 
Kiểm soát thủ tục hành chính
3 văn bản
 
Kinh tế tổng hợp
4 văn bản
 
Nội vụ
52 văn bản
 
Nông nghiệp Lâm nghiệp Nông thôn
10 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
6 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
9 văn bản
 
Thi đua khen thưởng
1 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
4 văn bản
 
Thủy lợi
1 văn bản
 
Tư pháp
8 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
12 văn bản
 
Xây dựng- Qui hoạch
25 văn bản
 
Y tế
6 văn bản
 
 
9,417,930 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner