Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2009

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 15-01
21 văn bản
 
Số 02  ngày 02-02
13 văn bản
 
Số 03  ngày 02-3
14 văn bản
 
Số 04  ngày 18-3
17 văn bản
 
Số 05  ngày 15-4
20 văn bản
 
Số 06  ngày 05-5
15 văn bản
 
Số 07  ngày 01-6
13 văn bản
 
Số 08  ngày 30-6
12 văn bản
 
Số 09  ngày 30-7
25 văn bản
 
Số 10  ngày 20-8
17 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 30-8
1 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 01-9
2 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 03-9
1 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 04-9
1 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 04-9
1 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 04-9
1 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 06-9
1 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 07-9
2 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 08-9
1 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 02-10
15 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 03-10
1 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 03-10
1 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 05-10
1 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 06-10
1 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 06-10
1 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 09-10
1 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 09-10
1 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 12-10
1 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 12-10
1 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 12-10
1 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 13-10
1 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 14-10
2 văn bản
 
Số 55 + 56  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 57 + 58  ngày 16-10
1 văn bản
 
Số 59 + 60  ngày 19-10
1 văn bản
 
Số 61  ngày 09-12
25 văn bản
 
Số 62  ngày 15-12
10 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

238 văn bản gồm 55 văn bản quy phạm pháp luật và 183 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2009
21 văn bản
 
Tháng 02-2009
13 văn bản
 
Tháng 3-2009
31 văn bản
 
Tháng 4-2009
20 văn bản
 
Tháng 5-2009
15 văn bản
 
Tháng 6-2009
25 văn bản
 
Tháng 7-2009
25 văn bản
 
Tháng 8-2009
18 văn bản
 
Tháng 9-2009
9 văn bản
 
Tháng 10-2009
26 văn bản
 
Tháng 12-2009
35 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
16 văn bản
 
UBND tỉnh
85 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
118 văn bản
 
BCĐ
2 văn bản
 

2 văn bản
 
ĐSVH
1 văn bản
 
SKSS
1 văn bản
 
DSKHHGĐ
1 văn bản
 
BVSTBPN
2 văn bản
 
HĐND huyện Duy Tiên
1 văn bản
 
HĐND huyện Kim Bảng
2 văn bản
 
HĐND huyện Lý Nhân
5 văn bản
 
HĐND huyện Thanh Liêm
1 văn bản
 
UBND huyện Duy Tiên
1 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Hội đồng nhân dân
10 văn bản
 
 
 
9,430,923 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner