Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 01 xuất bản ngày 15-01-2009: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quyết toán ngân sách năm 2007 tỉnh Hà Nam. (từ trang 04 đến trang 05)
20-12-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân; quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi. (từ trang 06 đến trang 08)
05-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp thuộc địa phương năm 2009. (từ trang 09 đến trang 10)
07-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất. (từ trang 11 đến trang 26)
08-01-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. (trang 27)
13-01-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đặt tên đường, phố và các công trình công cộng thành phố Phủ Lý. (từ trang 28 đến trang 29)
13-01-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố thuộc thị trấn Quế, huyện Kim Bảng. (trang 30)
13-01-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý vào chữa bệnh tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh. (từ trang 31 đến trang 33)
02-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 34 đến trang 35)
19-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 36 đến trang 40)
18-12-2008 Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009. (từ trang 41 đến trang 46)
05-01-2009 Quyết định số 11/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 47 đến trang 48)
06-01-2009 Quyết định số 14/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. (trang 49)
02-01-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Quốc phòng địa phương năm 2009. (từ trang 50 đến trang 52)
23-12-2008 Quyết định số 1685/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 53)
24-12-2008 Quyết định số 1696/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 - 2009 và giai đoạn 2008 - 2013. (từ trang 54 đến trang 55)
31-12-2008 Quyết định số 1772/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch địa điểm các khu chăn nuôi tập trung tỉnh Hà Nam giai đoạn 2008 - 2015. (từ trang 56 đến trang 58)
07-01-2009 Quyết định số 21/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật cao quốc tế. (trang 59)
18-12-2008 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá XVII. (trang 60)
18-12-2008 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá XVII nhiệm kỳ (2004 - 2009). (trang 61)
19-12-2008 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (từ trang 62 đến trang 63)
9,443,102 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner