Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 05 xuất bản ngày 28-02-2017: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-02-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 03 đến trang 09)
21-02-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và phối hợp thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 10 đến trang 24)
18-01-2017 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Quan trắc phân tích Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (trang 25)
18-01-2017 Quyết định số 109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Khảo sát Quy hoạch bản đồ thành Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. (trang 26)
15-02-2017 Quyết định số 183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam. (từ trang 27 đến trang 41)
20-01-2017 Quyết định số 120/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Hà Nam. (từ trang 42 đến trang 46)
16-02-2017 Quyết định số 190/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 47 đến trang 51)
7,411,054 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner