Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên ban hành: 3 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-06-2009 Quyết định số 151/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
18-01-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em huyện Duy Tiên. 
26-12-2006 Quyết định số 430/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2004-2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9,417,920 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner