Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 14 + 15 xuất bản ngày 25-12-2007: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 04 đến trang 09)
06-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v đề nghị thành lập thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam. (trang 10)
06-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam. (từ trang 11 đến trang 12)
06-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. (trang 13)
06-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006. (từ trang 14 đến trang 15)
06-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2008. (từ trang 16 đến trang 23)
06-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 24 đến trang 35)
06-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định ban hành danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương. (từ trang 36 đến trang 52)
06-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non ngoài công lập. (từ trang 53 đến trang 54)
04-09-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 55 đến trang 59)
06-11-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định nhà đầu tư tự bỏ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 60 đến trang 63)
17-12-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quyết toán ngân sách năm 2006 tỉnh Hà Nam. (từ trang 64 đến trang 65)
18-12-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng khu chăn nuôi tập trung tỉnh Hà Nam giai đoạn 2007-2010. (từ trang 66 đến trang 70)
30-11-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. (từ trang 71 đến trang 72)
05-12-2007 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 73)
05-12-2007 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 74)
06-12-2007 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2008. (từ trang 75 đến trang 76)
26-10-2007 Quyết định số 1293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam. (từ trang 77 đến trang 79)
07-11-2007 Quyết định số 1356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định quản lý, khai thác hệ thống mốc toạ độ, độ cao trên địa bàn thị xã Phủ Lý”. (từ trang 80 đến trang 83)
11-12-2007 Quyết định số 1546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (từ trang 84 đến trang 85)
11-09-2007 Quyết định số 1100/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020. (từ trang 86 đến trang 97)
14-09-2007 Quyết định số 1117/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập khu công nghiệp Đồng Văn I. (từ trang 98 đến trang 99)
26-09-2007 Quyết định số 1172/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Phòng Tiếp dân Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 100 đến trang 101)
26-10-2007 Quyết định số 1295/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. (trang 102)
16-11-2007 Quyết định số 1421/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy hoạch mạng lưới các khu công nghiệp, cụm CN - TTCN huyện, thị xã và cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề xã, thị trấn tỉnh Hà Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2015. (từ trang 103 đến trang 107)
21-11-2007 Quyết định số 1434/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án giá thu tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư khu du lịch Tam Chúc tại xã Ba Sao, huyện Kim Bảng. (từ trang 108 đến trang 109)
13-12-2007 Quyết định số 1563/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chia tách địa dư hành chính xóm 6 xã Ba Sao, huyện Kim Bảng thành xóm 6 và xóm 8. (trang 110)
7,708,980 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner