Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ
ĐSVH
SKSS
DSKHHGĐ
BVSTBPN
TTHĐND
VP UBND
HĐND thành phố Phủ Lý
HĐND huyện Bình Lục
HĐND huyện Duy Tiên
HĐND huyện Kim Bảng
HĐND huyện Lý Nhân
HĐND huyện Thanh Liêm
UBND thành phố Phủ Lý
UBND huyện Duy Tiên
UBND huyện Thanh Liêm

Tổng tập Công báo năm 2016

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 01-01
10 văn bản
 
Số 03  ngày 15-02
7 văn bản
 
Số 04  ngày 31-3
9 văn bản
 
Số 05  ngày 30-4
10 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 31-5
9 văn bản
 
Số 08  ngày 25-6
6 văn bản
 
Số 09  ngày 30-6
8 văn bản
 
Số 10  ngày 01-7
9 văn bản
 
Số 11  ngày 01-8
11 văn bản
 
Số 12  ngày 19-8
11 văn bản
 
Số 13  ngày 01-9
5 văn bản
 
Số 14  ngày 05-9
7 văn bản
 
Số 15  ngày 07-9
6 văn bản
 
Số 16  ngày 05-10
12 văn bản
 
Số 17  ngày 04-11
8 văn bản
 
Số 18  ngày 21-11
11 văn bản
 
Số 19  ngày 15-12
5 văn bản
 
Số 20  ngày 29-12
6 văn bản
 
Số 21  ngày 30-12
7 văn bản
 
Số 22  ngày 31-12
5 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

162 văn bản gồm 82 văn bản quy phạm pháp luật và 80 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2016
10 văn bản
 
Tháng 02-2016
7 văn bản
 
Tháng 3-2016
9 văn bản
 
Tháng 4-2016
10 văn bản
 
Tháng 5-2016
9 văn bản
 
Tháng 6-2016
14 văn bản
 
Tháng 7-2016
9 văn bản
 
Tháng 8-2016
22 văn bản
 
Tháng 9-2016
18 văn bản
 
Tháng 10-2016
12 văn bản
 
Tháng 11-2016
19 văn bản
 
Tháng 12-2016
23 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
41 văn bản
 
UBND tỉnh
95 văn bản
 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
26 văn bản
 
 
 
9,417,288 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner